Usluge

ISKLJUČIVO POSREDOVANJE
U slučaju sklapanja ugovora o isključivom posredovanju svaki klijent ostvaruje posebne pogodnosti i individualni pristup.
 

Posredovanje
Posredujemo u prometu nekretnina kod:
 • kupoprodaje,
 • najma,
 • zakupa
Sa svakim klijentom sklapa se ugovor o posredovanju ili pružamo naručenu uslugu u suradnji sa članovima stručnog tima (odvjetnik, geodeta, arhitekt, dizajner, građevinar i dr.).

Agencija naplaćuje svoje usluge prema cjeniku usluga koji se nalazi u njezinim službenim prostorijama, a sve u skladu sa Općim uvjetima poslovanja.


Ključ u ruke
U mogućnosti smo ponuditi komplet usluga vezanih uz nekretnine po principu "ključ u ruke" i to:
 • savjetovanje,
 • sređivanje zemljišnoknjižnog stanja,
 • procjena vrijednosti nekretnine,
 • izrada energetskog certifikata,
 • priprema predugovora, kupoprodajnog ugovora ili ugovora o najmu i zakupu,
 • prijenos prava vlasništva kod nadležnog suda,
 • prijava i odjava režija,
 • adaptacije i unutarnje uređenje,
 • kao i sve dr. usluge ovisno o Vašim potrebama.

Za naše klijente uvijek obavljamo slijedeće radnje pri posredovanju:
 • provjerava stanje nekretnine s pravne strane,
 • mišljenje u vezi tržišne vrijednosti nekretnine,
 • savjetovanje oko pripreme nekretnine za prodaju/najam/zakup,
 • savjetujemo i pratimo klijenta u svim fazama kupoprodaje, ishođenja kredita kod financijske institucije, upisa založnog prava (hipoteke), prijenosa prava vlasništva, prijave i odjave režija te po potrebi kod svih drugih pitanja u vezi sa posredovanim pravnim poslom.

Savjetovanje
Savjetujemo vezano uz sva pitanja koja se odnose na poslove sa nekretninama:
 • procjena vrijednosti nekretnina,
 • investicije,
 • pravna pitanja,
 • provjera stanja nekretnine,
 • projekti
 • i sva druga pitanja u vezi nekretnina.